Brocante Fair Eelde

Een gezellig dagje uit

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen reglement BrocanteFair Eelde

1.

Deelnemer biedt de producten/diensten aan waarmee hij /zij zich heeft ingeschreven.

2.

Elke gereserveerde plek moet compleet worden ingericht met het doel van verkoop of bezichtiging.

3.

Annulering dient schriftelijk of per mail gebeuren.

Bij annulering voor 1 februari 2021 moeten wij helaas 50% van de deelname kosten in rekening brengen.

Bij annulering na 1 februari 2021 vindt geen restitutieplaats.

De organisatie is niet verplicht het deelnamebedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer.

4.

Iedereen die zich niet gedraagt volgens de reglementen van de organisatie, kan direct van het terrein verwijderd worden.

5.

Het verkopen en/of uitdelen van dranken en eetwaren is niet toegestaan

(m.u.v. de door de organisatie toegezegde standhouders met food artikelen).

6.

Alle kramen moeten uiterlijk zondag om 09.30 uur zijn ingericht en dienen uiterlijk één uur na sluitingstijd te zijn opgeruimd.

U mag uw kraam niet eerder opruimen/verlaten dan 17.00 uur. Na het uitladen van uw auto, parkeert u uw auto buiten op een parkeerplaats

7.

Het is verboden om uw verkoopplaats aan derden door te verhuren.

8.

Iedere deelnemer is verplicht zijn/haar kraam schoon op te leveren. Afval moet weer worden meegenomen.

9.

Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Lente Fair; de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of omzetderving

door wat voor omstandigheden dan ook.

De organisatie behoudt zich het recht voor om de locatie te wijzigen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

10.

Deelnemers zijn gehouden om te allen tijde rekening te houden met collega’s en bezoekers.

11.

Alle deelname tarieven zijn inclusief vermelding op de website en facebookpagina van LenteFair Eelde.


Vragen?


Stuur een e-mail naar lentefaireelde@hotmail.com  of bel (06) 53971077 tijdens kantooruren.
Hij/zij verklaart zich volledig akkoord met het algemene reglement van Brocante fair Eelde